PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

NIEDZIELA 7 maja 2023 r.
7.30 1/ + Janina i Józef Kulawieccy, Grzegorz Majorczyk w 16 r. śm – int. od córki Doroty
z rodz.
2/ + Anna Paca – greg.
9.00 1/ + Grzegorz, Franiciszek, Rozalia, Kazimierz Półtorak, Stefania, Franciszek
Knysak, Alfreda Olesiak
2/ Ewa Mucha – od córki Pauliny, Sebastiana, Antka i Olka
10.30 1/ + Stanisława Dobosz z racji imienin
2/ + Anieli, Bronisława, Ryszard, Witalis, Jadwiga Hadryś, Jadwiga i Jakub Wilczyńscy
11.30 (SPSK) + Jadwiga, Stanisław Topoła – od syna z rodziną
12.00 1/ W 1 r. urodzin Ani Majchrzak – int. od babć i dziadków
2/ W 18 r. urodzin Gabrieli Gawrych – int.
od babci i dziadka
18.00 + Bożena Działańska – od personelu przychodni MEDIKUS BIS

PONIEDZIAŁEK, Św. Stanisława BM,
8 maja 2023 r.
7.00 1/ + Anna Paca – greg.
2/ + Maria Ziaja – od Sylwii Danielczuk z rodz.
17:00 + Stanisław Mikoś – od żony, córki
i syna z rodzinami
18.00 1/ + Stanisław, Zofia, Marian, Zygmunt Kozieł
2/ + Stanisława, Stanisław Turek, Stanisława Orlikowska

WTOREK, 9 maja 2023 r.
7.00 1/ + Anna Paca – greg.
2/ + Ewa Skrzypczyk – od pracowników
MIX-Import.
17.00 1/ + Teodora, Tomasz Jałowiec i zmarli
z rodz.
2/ + Stanisław, Marianna, Krystyna, Zenon Hejduk, Helena, Łucja, Tadeusz Szewczyk,
Tadeusz Szczypiór
18.00 1/ W int. Legionu Maryi.
2/ Za dusze w czyśćcu cierpiące.


ŚRODA, 10 maja 2023 r.
07.00 1/ + Anna Paca – greg.
2/ + Władysław Tomala – od córki z rodz.
17.00 + Eugeniusz Ślusarek w 2. r. śm.
18.00 1/ Nowennowe do św. Józefa
2/ W int. FZŚ – o rozwój wspólnoty i o zdrowie dla jej członków.

CZWARTEK, 11 maja 2023 r.
7.00 1/ + Bożena Działańska – od rodz.
Sobczyków.
2/ + Emilia Błach – od rodziny.
17.00 1/ + Anna Paca – greg.
2/ + Andrzej Maciągowski w 12. rocznicę śm. – od rodziny.
18.00 + Zdzisław Walichnowski – od Joanny
i Mariusza Kostrzewskich.


PIĄTEK, 12 maja 2023 r.
7.00 + Władysław Tomala – od Pracowników Szpitala Specjalistycznego, Zakład Radiologii
na Parkitce,
17:00 1/ + Krystyna Rubik – od rod. Kościelak.
2/ + Teodora Kowalska – od LSO z Parafii
Św. Józefa.
18.00 1/ + Anna Paca – greg.
2/ + Stanisława, Bolesław, Mieczysław, Jan Lis

SOBOTA, 61. rocznica konsekracji Kościoła,13 maja 2023 r.
7.00 + Zdzisław Walichnowski – od sąsiadów
z klatki.
17:00 1/ + Anna Paca – greg.
2/ + Stefania, Hieronim, Marian, Jan, Antoni, Tadeusz, Emilia Hura
18.00/ 1/ + Rafał Mazurek – od Firmy APJ.
2/ + Ewa Mucha – od córki Kasi, Patryka i Poli

NIEDZIELA, 14 maja 2023 r.
7.30 1/ Na uwielbienie Ducha Świętego
z prośbą o Jego Łaskę dla Kościoła, Narodu Polskiego i świata.
9.00 1/ + Jan, Zofia, Mieczysław, Eugenia,
Józef, Janina, Andrzej, Marianna Wróż
2/ Ewa Mucha – od syna Maćka, Julii i Zosi.
10.30 + Jan Nowak w 24. r. śm.
11.30 (SPSK) + Anna Paca – greg.
12.00 1/ Za Parafian.
2/ W intencji Ojczyzny.
18.00 + ks. Stanisław Kończyk – od Akcji
Katolickiej.

***
"Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagal-ne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawo-wać sakramenty i gdzie przechowuje się Naj-świętszy Sakrament Eucharystii, jest szczegól-nym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudo-wanej z żywych kamieni" (Rytuał).

Radio Watykańskie

Niedziela.pl