PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

jozefW czwartek, 10 marca, rozpoczynamy dziewięciodniową Nowennę do św. Józefa, którą będziemy odprawiać codziennie na zakończenie wieczornej Mszy św. udając się ze świecami i modlitwą w procesji Dróżkami Smutku i Radości św. Józefa.
W czasie nabożeństwa będą przedstawiane prośby i dziękczynienia, które można składać do skrzynki przed Mszą św.
Nowenna poprzedza odpust sanktuaryjny ku czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny obchodzony 19 marca.

 Święta Teresa z Avila, Doktor Koscioła, tak powiedziała: "Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się do Świętego Józefa ze swoja prośbą, a sam się przekona". W czasie tej nowenny Święty Józef okrywa nas płaszczem swej opieki i udziela nadzwyczajnych łask.

Warunki dobrze odprawionej nowenny:

  1. Być w stanie łaski uświęcającej, a więc po spowiedzi i Komunii Świętej: dobrze jest uczestniczyć codziennie we Mszy Swiętej;
  2. Odmówić w poszczególne dni niżej wyznaczone modlitwy nowennowe i dodać (trzy razy) Ojcze Nasz, (trzy razy) Zdrowaś Maryjo, (trzy razy) Święty Józefie módl się za nami oraz Litanie do Świętego Józefa i jakąś dowolną modlitwę do Świętego Józefa w różnych potrzebach; Wezwania i modlitwę odmawia się w każdy dzień nowenny.
  3. Obrać intencję, w jakiej nowenne się odprawia;
  4. Zaufać Bogu, polecając wszystkie sprawy wstawiennictwu Swiętego Józefa

Modlitwa wstępna:

Święty Józefie, przybrany Ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Oblubieńcu Maryi, oto ja, oddaję się Tobie w opiekę, obieram Ciebie za patrona, opiekuna i orędownika u Boga. Wyproś mi łaskę dobrego życia według woli Bożej i szczęśliwą śmierć, wyjednaj mi u Ojca Niebieskiego za pośrednictwem Jezusa Chrystusa tę łaskę, o którą Cię w tej nowenie proszę... (wymień prośby lub podziękowania)

 Dzień 1. Świętość Świętego Józefa

Święty Józefie, wzorze świętości, zostałeś wybrany przez Trójcę Przenajświetszą na Ojcai OpiekunaSwiętej Rodziny. Jakimi więc łaskami, darami icnotami zostałeś ubogacony, skoro dostąpiłeś takiej wielkiej godności.

Błagam Cię, dopomóż mi w oderwaniu sie od złego świata, od złych filmów, od złych programów telewizyjnych i komputerowych, od złego otoczenia. Dopomóż mi wytrwać w łasce użwiecającej aż do chwili smierci, abym był razem z Tobą w niebie.

Dzień 2. Czystość Świętego Józefa.

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcu Najświętszej Marii Panny. Byłeś jednym z nas, mogłeś wybierać dobro i zło. Iść za swoimi pożądaniami i zmysłami. Jednak Twoje ciało najdoskonalej było poddane duchowi. Jako członek kapłańskiego ludu bożego Starego przymierz składałeś Bogu na ołtarzu swego serca ofiarę z Twoich pożądań i namiętności ze względu na Jezusa i Maryję.

Święty Józefie uproś nam dar wstrzemięźliwości i umartwienia. Spraw to, abym jako członek ludu kapłańskiego Nowego i Wiecznego Przymierza wydał swoje ciało na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu.

Dzień 3. Cierpliwość Świętego Józefa.

Święty Józefie, zwierciadło cierpliwości. Wytrwale szukałeś w Betlejem schronienia dla maryi i Dzieciątka Jezós. Wiele wycierpiałeś w czasie ucieczki do Egiptu. Potem ciężko pracowałeś w Nazarecie, lecz nie narzekałeś, bo widziałeś nie siebie, ale maryję i Jezusa.

Wyproś mi dar cierpliwości we wszystkich mioch sprawach, dar cierpliwości dla mioch najbliższych i dla tych, z którymi codziennie spotykamy sie, abym w nich widział Jezusa radosnego, a może cierpiącego.

Dzień 4. Posłuszeństwo Świętego Józefa.

Święty Józefie, podziwiam Twoje posłuszeństwo Bogu. Doskonale wypełniłeś wole Boga. Realizowałeś w życiu nie swój, ale Bozy Plan. Nie wszystko z tego rozumiałeś, co Bóg mówił do Ciebie, ale to natychmiast wykonywałeś.

Wujednaj mi łaskę posłuszeństwa Bogu i Kosciołowi katolickiemu, papieżowi, biskupom i księżom w zakresie wiary i moralności chrześcijańskiej, abym nie osadzał nawet w myslach Kościoła.

Dzień 5. Sprawiedliwość Świętego Józefa.

Święty Józefie, mężu sprawiedliwy. Pouczałeś Jezusa o sprawiedliwości swoim słowem i przykładem tak, że aż dwa spośród osmiu błogosławieństw Nasz Pan jezus poświęcił sprawiedliwości. Nie skrzywdziłeś, nie zniesławiłeś Najswiętszej Marii Panny, ale rzekomą winę wziąłeś na siebie. Oddawałeś Bogu i bliźniemu to, co im sie należało.

Wyproś mi dar sprawiedliwości, abym oddawał Bogu to, co Mu się należy, abym nie był nikomu nic winien, abym pragnął sprawiedliwości społeczej i umiał o nia walczyć, a dobro wspólne stawiał wyżej niz swoje. Niech Ojczyzna bedzie  dla mnie zbiorowym obowiązkiem.

Dzień 6. Modlitwa Świętego Józefa

Święty Józefie, mężu modlitwy. Wstawałeś codziennierano przed wschodem słońca do modlitwy. Modliłeś sie przed i po posiłku. O zachodzie słońca dziekowałeś Bogu za przeżyty dzień. W każdy szabat brałeś udział w kilkugodzinnym nabożeństwie w synagodze. Chodziłeś regularnie co roku do Jerozolimy na pielgrzymi. Bardzo kochałeś Swiątynię Jerozolimską.

Wyproś mi dar dobra modlitwy, abym zawsze znajdował czas na spotkanie z Bogiem sam na sam, abym przez cały dzień miał w pamieci Boga, abym ukochał niedzielę jako dzień święty, abym nie mógł żyć bez niedzielnej Mszy Świętej.

Dzień 7. Wiara Świętego Józefa.

Święty Józefie, wpatrywałeś się we wzór wiary Abrahama o dlatego przylgnąłeś do Boga i do Jego słowa. Wszystkie wydarzenia wiązałeś z Bogiem i szukałeś w nich Jego wskazań. Słowo Boże było dla Ciebie chlebem i ojczyzną w czasie ucieczki do Egiptu.

Wyproś mi łaskę żywej, autentycznej wiary, która nie ulenie się żadnych trudności, żadnej manipulowanej opinii. Spraw, abym nie wstydził się przyznawać do Chrystusa w moim otoczeniu, abym nie ulegał terrorowi mediów laickich.

Dzień 8. Nadzieja Świętego Józefa.

Swięty Józefie, naśladowałeś Abrahama i uwierzyłeś wbrew nadziei. Z tęsknotą oczekiwałeś tego, że nastaw=nie wieczne Królestwo Boga, że Izrael bedzie napełniony znajomością Boga. Dla Ciebie Bóg był tym, który zawsze dotrzymuje słowa.

Wyproś mi łaskę żywej nadziei, abym tęsknił za niebem, za mieszkaniem w Domu Ojca. Spraw, abym najpierw szukał KrólestwaBożego, którego Kosciół katolicki jest początkiem, abym zaangażował się w ewangelizację, która przybliża nadejście Królestwa Bożego.

Dzień 9. Miłość Świętego Józefa.

Święty Józef, wzorze miłości. Byłeś wierny Bogu. Doswiadczyłeś tu, na ziemi, wielkiej miłosci Boga. Doświadczyłeś niezwykłej bliskości Boga w Jezusie Chrystusie. Dla Niego żyłeś. Dla niego i Jego Matki poświęciłeś się.

Wyproś mi łaskę, abym Bogu, który jest miłoscią, kochał całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Spraw, abym miał czas dla Boga i dla szerzenia Jego Królestwa, abym w drugim człowieku widział Boga, i dzielił sie z nim, co mam.

Czytania i myśl dnia

Dziś obchodzimy

Imieniny

Jadwigi, Bogdana

Myśl dnia
Szczęście, które posiadasz jest jak ziarno. Szczęście, które dzielisz, to kwiat.
przysłowie angielskie
Czytania

Iz 10, 5-7. 13-16 • Ps 94 • Mt 11, 25-27 liturgia dnia

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl