PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

 K A N C E L A R I A

Godziny urzędowania:

poniedziałek, piątek: 8.30 - 9.30 i 16.00 - 17.00

sobota: 8.30 - 9.30

Sprawy pogrzebowe załatwiane są także poza godzinami pracy kancelarii po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się!

DODATKOWE INFORMACJE

W parafii wydajemy świadectwa:

  • świadectwo chrztu (np. do Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubu…)

  • świadectwo bierzmowania - jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;

  • świadectwo ślubu - jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;

  • zaświadczenia dla świadków do bierzmowania;

  • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.

UWAGA! W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że: powyższe świadectwa i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

- Jeśli ktoś chciałby przyjąć sakramenty w naszej parafii a zamieszkuje poza jej terenem, zobowiązany jest do dostarczenia zgody swojego proboszcza na przyjęcie sakramentu w naszym kościele.

- Przypominamy, że wystawiamy zaświadczenia np. dla rodziców chrzestnych tylko naszym parafianom, a więc tym, którzy zamieszkują na terenie naszej parafii. Zdarza się, że do parafii po takie zaświadczenie przychodzą osoby mieszkające np. za granicą albo w innym mieście, informując, że są w naszej parafii ochrzczeni i przyjmowali także inne sakramenty oraz że są tutaj zameldowani. Nie ma to jednak żadnego znaczenia. Prawo kanoniczne jasno mówi, że wystarczy mieszkać powyżej 3 miesięcy na terenie danej parafii, by zostać jej członkiem (Kanon 101 Kodeksu Prawa Kanonicznego § 2). Parafie mają charakter terytorialny, w takim znaczeniu, że do parafii należą wszystkie osoby, które zamieszkują w jej granicach administracyjnych. Chodzi tu nie tyle o zameldowanie ale o faktyczne zamieszkanie. Zatem moją parafią jest ta, na której terenie obecnie mieszkam (od min. 3 miesięcy) i to proboszcz tej parafii jest moim duszpasterzem. Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu, I komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl