PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Przynależność do Kościoła i odpowiedzialność za parafię.


Ludzie świeccy są powołani do tego, by czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi (KDK NR 33).
Chrystus zmartwychwstały jest założycielem Kościoła i jest w nim zawsze obecny. Za pośrednictwem Kościoła kontynuuje swoją zbawczą misję aż do końca świata. Jezus przekazał w ręce św. Piotra klucze nieba, dlatego pełni on rolę głowy Kościoła. Widzialną głową Kościoła na ziemi jest Ojciec Święty, który ma władzę nad całym Kościołem Powszechnym. Jego pomocnikami są biskupi – następcy apostołów, którzy sprawują pieczę nad powierzonymi im diecezjami, tak jak kiedyś apostołowie zarządzali poszczególnymi gminami chrześcijańskimi.
Poprzez sakrament chrztu świętego, który jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, zostaliśmy włączeni do wspólnoty ludzi wierzących, do wspólnoty Kościoła Chrystusowego.
Jaka jest moja diagnoza, proboszcza parafii św. Józefa Rzemieślnika?
Parafia umiera. Toczy ją rak niewiary i religijnej obojętności.


Popatrzmy na naszą parafię. Kto w niej niszczy Kościół. Niszczą ludzie ochrzczeni, uważający się za wierzących ale żyjący „jakby Boga nie było”. Dlatego nie wychowują swoich dzieci w wierze, chociaż zobowiązali się do tego w czasie ich chrztu. Są konsekwentni swojej „niewierze życiowej”. Tym samych nie dają dobrego przykładu życia w wierze. Mimo swojej „niewiary życiowej” doprowadzają jednak swoje dzieci do Pierwszej Spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. oraz do Sakramentu Bierzmowania. Jeżeli chodzi o Bierzmowanie to ten sakrament przyjmuje ok. 70 % uprawnionych.
Na 5965 mieszkańców we Mszy św. niedzielnej, która jest religijnym obowiązkiem katolika, uczestniczyło ok. 800 osób nie licząc dzieci do lat 7, a to stanowi 13,4%. Zmniejszyła się liczba mieszkańców o ok. 150 osób. Samotnych mieszka 932 osoby.
Sakrament chrztu przyjęło 26 dzieci.
W klasie trzeciej przyjęło Boski Chleb Chrystusa 38 dzieci. Sakrament Ducha Św. przyjęło 36 naszych młodych parafian. Sakrament małżeństwa przyjęło 6 par. Do Pana odeszło 99 osób. Większość odeszła bez pojednania z Bogiem. Kto zawinił? Z pewnością nie my kapłani, ponieważ zawsze byliśmy gotowi przyjść z sakramentalną posługą. Zawinili najbliżsi, którzy nie poprosili kapłana z sakramentami św. i oni ponoszą odpowiedzialność za ich zbawienie. Chociaż ufam, że mimo zaniedbania rodziny Chrystus znalazł sposób by ich zbawić.

O rozwój Kościoła powinien troszczyć się każdy chrześcijanin. Kościół to nie tylko proboszcz, wikariusz, katecheci czy organista. Kościół - to wspólnota Ludu Bożego, wspólnota wierzących, w której każdy ma swoje zadanie do spełnienia. W Kościele każdy powinien odnaleźć swoje właściwe miejsce i zaangażować w życie swojej wspólnoty parafialnej.
Do różnych Grup Parafialnych należy 166 osób, a to stanowi 2,7 %. Są to:
1. Akcja Katolicka – 25 osób.
2. Bractwo św. Józefa – czynnych 54 osób (85 wszystkich także z innych parafii) – uczestniczących co miesięcznych spotkaniach ok. 20 osób.
3. Gwardia św. Józefa – 8 osób.
4. Legion Maryi – 23 osoby.
5. Odnowa w Duchu Świętym – 15 osób.
6. Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie – 2 kręgi
7. Franciszkański Zakon Świeckich – 6 osób
8. Chór Parafialny – 25 osób.
9. Bractwo Dzieciątka Jezus – 10 osób.
10. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 15 osób.
11. Liturgiczna Służba Ołtarza -16 osób.
12. Chórek – 15 osób.
13. Krąg Biblijny – kilka osób.
Należy też zwrócić uwagę, że obok wspomnianych Grup Parafialnych jest Żywy Różaniec składający się 17 róż (325 osób) spośród których uczestniczących w miesięcznych spotkaniach jest ok. 70 osób. Trzeba zaznaczyć, że wiele osób nie uczestniczyło w spotkaniach ze względu na wiek lub chorobę.
Dziękuję tym, którzy w trosce o dobro Parafii przedstawiali nam kapłanom swoje inicjatywy związane z ożywieniem religijnym parafii. Dziękuję też za kilka sugestii związanych ze stroną materialną parafii.
Nowe przykazanie kościelne głosi, iż należy "troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła". A to znaczy, że powinniśmy dbać nie tylko o potrzeby materialne swojej parafii, lecz także o to, by zawsze być dyspozycyjnym, angażując się w codzienne życie swojej wspólnoty, która jest przecież cząstką Kościoła Powszechnego. Dziękuję tym, którzy aktywnie włączali się w życie parafialne poprzez udział nie tylko w niedzielnej Mszy Świętej, ale także różnych formach modlitwy i spotkaniach formacyjnych.
Nasza wiara nie może być tylko teoretyczna, ale nade wszystko czynna. Z naszą wiarą jest tak, jak z pewnym człowiekiem, który sprzątając biurko, znalazł latarkę, której nie używał od ponad roku. Włączył ją, lecz ona nie działała. Odkręcił pokrywkę i odkrył, iż wnętrze latarki było skorodowane przez kwas, który wylał się z baterii. Gdy wkładał latarkę do ciepłej, suchej szuflady, baterie były nowe. W czym problem? W tym, że baterie powinny być używane, a nie chowane do szuflady!

Planowane przedsięwzięcia duszpasterskie w roku 2023:
1. Głoszenie co miesiąc katechez dla dorosłych w pierwsze poniedziałki, wtorki i środy.
2. Głębsze poznanie Pisma świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego poprzez zorganizowanie specjalnych spotkań (prowadzony jest już Krąg Biblijny).
3. Renowacja Misji Parafialnych.
4. Comiesięczne duchowe przygotowanie do Nawiedzenia Archidiecezji i parafii przez Maryję w kopii Jasnogórskiego Obrazu.

Sprawy materialne parafii

Dochody

1. Saldo początkowe 797zł
1. Taca niedzielna 138 837zł
2. Taca gospodarcza 57 120zł
3. Taca świąteczna 41 068zł
4. Taca ślubna 1 117zł
5. Kolęda 2021/22 25 270zł
6. Na okna 1 480zł
7. Skarbonka na Sanktuarium 8 710zł
8. Skarbonka na biednych 5 909zł
9. Czynsz SPSK 22 867zł
10. Za garaże 15 900zł
11. Świece wotywne 23 541zł
12. Z I Komunii św. 3 550zł
13. Skarbonka na kwiaty 3 876zł
14. Na działalność charytatywną 8 971zł
15. Na malowanie 39 390zł
16. Ofiary indywidualne 59 985zł
17. Z Festynu 6 994zł
18. Ofiary IM 13 523zł
19. Ofiary przy krzyżu 2 442zł
20. Z świecenia pokarmów 4 940zł
21. Od Grup Parafialnych 2 700zł
22. Z kolędy 2022/23 36 840zł
23. Z innych źródeł 5 675zł

Razem 531 401zł

Rozchody

 

1.Zwrot zadłużenia 87 700zł
2.Energia elektryczna – oświetlenie 14 619zł
3.Ogrzewanie promiennikowe 17 922zł
4.Ogrzewanie węglowe 23 900zł
5.Przegląd kserokopiarki 900zł
6.Toner 3 190zł
7.Papier ksero 1 217zł
8.Pracownicy 83 148zł
9.Okna 25 300zł
10.Malowanie kościoła 89 948zł
11.Pomoc 38 405zł
12.Materiały duszpasterskie 6 205zł
13.Telefon służbowy i domena www 1 746zł
14.Podatek na rzecz Kościoła 29 195zł
15.Świece 4 268zł
16.Olej 972zł
17.Wino mszalne 1 164zł
18.Komunikanty 1 204zł
19.Książeczki na kolędę 2021/22 2 830zł
20.Wywóz gruzu i gałęzi 1 850zł
21.Dach nad krużgankami 15 000zł
22.Klatka schodowa w kościele 3 500zł
22.Kamery (9szt.) 11 300zł
23.Instalacja alarmu 3 000zł
24.Rewitalizacja terenu 5 500zł
25.Agrowłóknina 1 270zł
26.Przegląd budowlany 900zł
27.Krzewy i kwiaty do sadzenia 6 038zł
28.Mycie parkanów 9 000zł
29.Książki dla dzieci ze Wschodu 2 660zł
30.Kamień ozdobny 3 862zł
31.Albumy i zdjęcia do kroniki 1 660zł
32.Kwiaty cięte 5 270zł
33.Relikwie św. JanaVianney-a 1 500zł
34.Oprogramowanie bramy 1 500zł
35.Czyszczenie rynien na kościele 5 400zł
36.Na obrusy do kościoła 841zł
37.Mikrofony do kościoła 2 300zł
38.Czyszczenie pieców 400zł
39.Wymianaw WC 700zł
40.Dmuchawa do liści 428zł
41.Wazony betonowe 996zł
42.Na Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego 5 300zł
43.Orkiestra 4 500zł
44.Kuchnia ceramiczna 1 680zł
45.Chór Pochodnia 2 500zł
46.Odpust 1 100zł
47.Seminarium 5 700zł
48.Wynajęcie sal 2 000zł
49.Aktualizacja ksiąg obiektów 800zł
50.Transport 3 000zł
51.Materiały sanitarne 6 073zł
52.Lampy do prezbiterium 3 200zł
53.Projektor do kościoła 3 900zł
54.Choinki 1 900zł
55.Woda 4 428zł
56.Wywóz śmieci 2 255zł
57.Materiały dekoracyjne 3 059zł
58.Materiały budowlane 2 316zł
59.Inne wydatki 7 054zł

Razem 579 472zł

Saldo minusowe – 47 971 zł ( w tym 30 000 zł na malowanie)

Ofiary na potrzeby Parafii złożyły 286 rodziny i osoby samotne.

Ofiary na malowanie kościoła złożyło 156 rodzin i osób samotnych.

Ponadto ofiary na potrzeby Parafii i Sanktuarium składali wszyscy, którzy w niedzielę i święta składali ofiary na „tacę” w czasie Mszy św. oraz w czasie wizyty duszpasterskiej dawane na tzw. „kolędę”.

Taca gospodarcza była przeznaczona na kamery, alarm, mikrofony, okna i na malowanie kościoła.

Większe prace wykonane i inwestycje w 2022 r.:
remont dachu nad krużgankami, remont klatki schodowej, okna do zakrystii i salki nad zakrystią, rewitalizacja terenu przy kościele, kamery i alarm, projektor do kościoła, odnowienie parkanów i dzwonnicy, czyszczenie rynien i spustów na kościele, lampy do prezbiterium, malowanie kościoła.
Oczywiście największym przedsięwzięciem było malowanie kościoła.

O wszystkich ofiarach i większych wydatkach Wiernych informowałem na bieżąco w „Głosie św. Józefa” i w czasie parafialnych ogłoszeń.

Wiernym, którzy kierując się wiarą składali ofiary bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!

W roku 2023 planujemy:
1. Malowanie bocznego przedsionka w kościele;
2. Wymiana rynien i spustów na kościele – najdroższe przedsięwzięcie;
3. Remont wieżyczki i postawienie nowego komina na kościele(wymóg kominiarza);
4. Wymiana okien w salkach pod kościołem;
5. Balaski ołtarzowe;
6. Remont salki nad zakrystią (w roku 2022 jedynie wymieniono okna);
7. oczyszczenie i zakonserwowanie okien zewnętrznych w kaplicy (wykonanie planowane było na rok 2022);
8. Malowanie kaplicy przedpogrzebowej (planowane było na rok 2022);

Zrezygnowaliśmy z pokrycia altanki w ogrodzie blachą ze względu na wysokie koszty. Na razie nie planujemy tego przedsięwzięcia. Również zrezygnowaliśmy z odremonto - wania okna na chórze. Będzie to możliwe przy zewnętrznym malowaniu kościoła.

To co zostało wykonane w sferze duchowej i materialnej w roku 2022 jest dziełem Łaski Bożej wypraszanej przez naszych świętych Patronów. Nade wszystko przez Najświętszą Maryję Pannę czczoną w naszym kościele w Obrazach i Figurach, przez św. Józefa w Obrazie Rakowskim oraz przez św. Faustynę, sekretarkę Jezusa Miłosiernego. Wszystkie sprawy związane z parafią powierzałem św. Faustynie i parafia otrzymywała skuteczną pomoc i to co było nie do rozwiązania zostało pomyślnie zakończone.
Bogu w Trójcy Jedynemu dziękuję za bezpieczny przebieg prac na wysokości w kościele.
Serdecznie dziękuję za duchowe i materialne wsparcie Parafii i za wyrażane przekonanie, że kościół jest Waszym domem.
Za Ofiarodawców modlimy się w sposób szczególny w środy w czasie Mszy św. Nowennowej ku czci św. Józefa.


Niech Bóg ma Was w Swojej Opiece

ks. Marek Kundzicz, proboszcz

 

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl