PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

1. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PARAFIĘ.

 Poczucie przynależności do Kościoła zobowiązuje do odpowiedzialności za własną Parafię, za wiarę, za świadectwo i głoszenie Chrystusa w tym miejscu w którym się żyje.

Co roku obchodzimy rocznicę powstania Parafii. Do życia została powołana 9 lutego 1910 r. To już jest 114 rocznica. Kazdorazowo rocznica jest okazją do ponownego odkrycia prawdy o Kościele i Parafii jako wspólnocie wierzących,do której należą wszyscy ochrzczeni. Z Parafią nierozerwalnie jest związana świątynia, jako stałe miejsce kultu,w której po raz pierwszy odprawiona została Msza św. 4 grudnia 1929 r. Tego samego dnia uroczyście wniesiono relikwie św. Barbary, męczennicy i poświęcono obraz z jej wizerunkiem. Od tej pamiętnej daty w minionym roku minęło 94 lata.

Każda i każdy z nas od chrztu świętego jest świątynią Boga żywego. Nosi go w sobie. Nosi Jego pieczęć, niezatarte znamię w duszy, którego nie jest w stanie usunąć, nawet, gdyby takim czy innym administracyjnym aktem opuścił wspólnotę Kościoła.

Ci pośród Was, którzy mniej lub bardziej systematycznie uczestniczyli w Eucharystiach niedzielnych i świątecznych, w ten sposób budowali swoje życie w Kościele i z Kościołem i nie dali się zwieść tym, którzy „wciąż usiłują przeciwstawiać Chrystusa Kościołowi, czyli mówią Chrystus – tak, Kościół nie” (Benedykt XVI)...

Budowanie swego życia w Kościele i z Kościołem jest i może, a nawet powinno być powodem na Waszej słusznej dumy. Duma jednak i poczucie przynależności do Kościoła zobowiązują nas przede wszystkim do odpowiedzialności za Kościół, do odpowiedzialności za naszą wiarę, za głoszenie Chrystusa innym, za świadectwo dawane Chrystusowi w tym świecie podkreślił abp Polak, dodając, że tej misyjnej świadomości Kościoła bardzo dziś potrzeba. Kościół bowiem nie jest wspólnotą, w której, jak za Piotrem na Górze Przemienienia, możemy nieustannie powtarzać: «Panie, dobrze nam tu być», ale jest wspólnotą, która, jak zachęca papież Franciszek, idzie i głosi Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przed wszystkim życiem przemienionym obecnością Boga. Może to uczynić jednak tylko ten, którego życie staje się przemienione Bożą łaską, Bożą mocą, Bożą obecnością.Taka przemiana dokonuje się w nas właśnie wtedy, gdy gromadzimy się przed Bogiem na modlitwie, słuchaniu Jego Słowa, Eucharystii. Dziękuję Wam za codzienne, świateczne i niedzielne Msze św, w których uczestniczyliście. W niedzielę uczestniczyło Was średnio ok. 750 osób. Do Komunii św. przystępowało ponad 400 osób, a w czasie Świąt Wielkanocnych ok. 1000 osób, w ten sposób wypełniając przykazanie kościelne, które mówi: „w okresie wielkanocnym Komunię św. przyjmować”.

2. STRUKTURA PARAFII
1. Mieszkańców: 5820; mężczyzn: 1704; kobiet; 2419; chłopców: 871; dziewcząt: 826
2. Rodzin: 3078
3. Samotnych: 917

3. ŻYCIE SAKRAMENTALNE
Funkcjonowanie parafii to przede wszystkim udzielanie sakramentów św. i przygotowywanie do ich przyjęcia.
Tak wyglądało życie sakramentalne w parafii w roku 2023:
sakrament chrztu św.: 26
I Komunia św.: 36
Bierzmowanie: 38
Sakrament małżeństwa: 8
Pogrzeb katolicki: 73, w tym odeszło bez sakramentów 30.

W ubiegłym roku w naszym kościele rozdaliśmy ok. 76.000 komunii św. Każdy I piątek miesiąca odwiedzaliśmy też chorych z posługą sakramentalną – takich osób w parafii było 37.

4. GRUPY PARAFIALNE
Do grup Parafialnych należy ok. 200 osób:
1. Akcja Katolicka – 25 osób.
2. Bractwo św. Józefa – czynnych 44 osób (85 wszystkich także z innych parafii) – uczestniczących w co miesięcznych spotkaniach ok. 20 osób.
3. Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie – 2 kręgi
4. Legion Maryi – 22 osoby
5. Odnowa w Duchu Świętym – 10 osób.
6. Franciszkański Zakon Świeckich – 6 osób
7. Chór Parafialny – 20 osób.
8. Bractwo Dzieciątka Jezus – 10 osób.
9. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 8 osób.
10. Liturgiczna Służba Ołtarza -10 osób.
11. Chórek Dziecięcy – 13 osób.
12. Krąg Biblijny – 12 osób.
Należy też zwrócić uwagę, że obok wspomnianych Grup Parafialnych jest Żywy Różaniec składający się 17 róż (325 osób), spośród których uczestniczących w comiesięcznych spotkaniach jest ok. 70 osób. Trzeba zaznaczyć, że wiele osób nie uczestniczyło w spotkaniach ze względu na wiek lub chorobę. Prawie połowa osób z Żywego Różańca należy do Grup parafialnych.

5. KATECHEZY PRZY PARAFII
A. Katechezy dla dorosłych są głoszone trzy razy w miesiącu. W pierwszy poniedziałek, pierwszy wtorek i w pierwszą środę miesiąca. W katechezach uczestniczyło kilkanaście osób.
B. Katechezy przed bierzmowaniem dla klas VI, VII i VIII raz w miesiącu.
C. Katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych raz w miesiącu.

 6. SPRAWY MATERIALNE PARAFII

Dochody

1. Taca niedzielna 160 627
2. Taca gospodarcza 53 770
3. Taca świąteczna 38 573
3. Taca ślubna 1 143
4. Świece wotywne 16 268
5. Ofiary IM 22 091
6. Skarbonka na kwiaty 4 228
7. Skarbonka na Sanktuarium 6 949
8. Skarbonka na biednych 3 887
9. Czynsz SPSK 45 977
10. Za garaże 1 7000
11. Festyn 3 500
12. Zbiórka na biednych. 8 913
13. Inne Ofiary 2 114
14. Na działalność charytatywną 8 250
15. Na malowanie 12 750
16. Ofiary indywidualne 75 680
17. Akcja Katolicka 400
18. Margaretki 560
19. Ofiary przy krzyżu 1 866
20. Ze święcenia pokarmów 5 046

Razem 489 592

Rozchody

1. Zwrot zadłużenia 47 971
2. Energia elektryczna – oświetlenie 28 719
3. Ogrzewanie promiennikowe 30 417
4. Ogrzewanie groszkiem 45 600
5. Przegląd kserokopiarki 2 900
6. Toner 2 400
7. Papier ksero 1 255
8. Pracownicy 9 6194
9. Sanitariat 2 211
10. Orkiestra Dęta 5 000
11. Pomoc 29 811
12. Materiały duszpasterskie 10 941
13. Telefon służbowy 326
14. Żarówki 408
15. Świece 1 846
16. Olej 1 060
17. Wino mszalne 1 458
18. Komunikanty 1 310
19. Kadzidło i węgielki 228
20. Prowizje bankowe 333
21. Chór Pochodnia 4 000
22. Salka nad zakrystią 14 726
23. Naprawa wodociągu 21 000
24. Paschał 525
25. Malowanie przedsionka kościoła 1 000
26. Ołtarze na Boże Ciało 7 500
27. Odpust 1 000
28. Krzewy i kwiaty do sadzenia 4 820
29. Kwiaty cięte 8 970
30. Woda 8 197
31. Albumy do kroniki 2 777
32. Napęd bramy 1 100
33. Dmuchańce 2 000
34. Bierzmowanie 2 000
35. Ziemia czarna 800
36. Parkiet u wikariuszy 6 560
37. Malowanie p. wikariusz. 2 000
38. Czyszczenie pieców 700
39. Piasek 650
40. Wakacje z Bogiem 12 500
41. Monitor do monitoringu 1 400
42. Ornat św. Jana Pawła II. 1 000
43. Naprawa nagłośnienia w salce 813
44. Płot betonowy 2 800
45. Wywóz śmieci i gałęzi 2 000
46. Oświetlenie figury 1 100
47. Na Serbię 700
48. Paczki 9 600
49. Piła łańcuchowa 300
50. Na Stowarzyszenie Życia 800
51. Naprawa pieca C.O. 850
52. Choinki 4 000
53. Na misje O. Moga 4 900
54. Dysk do monitoringu 400
55. Opłata grobu śp. Tyszlera 1 630
56. Klapa do komina 300
57. Odkurzacz 380
58. Transport 300
59. Podgrzewacz wody 244
60. Materiały dekoracyjne 3 761
61. Zapalarki 134
62. Paliwo do kosiarki 152
63. Cement 910
64. Kamień ozdobny 3 450
65. Niebieski krzyż 8 850
66. Agrowłóknina 820
67. Trawa 308
68. Podatek 1 126
69. Monitoring 2 500
70. Podcięcie krzewów 11 500
71. Czyszczenie pieca 700
72. Pozostałe wdatki 17 283

Razem 489 254

Pozostaje: 489 592 zł – 489 254 zł = 338
Ponadto były wpływy i wydatki, które nie zostały wpisane do powyższych rozliczeń:

  1. 3 681zł – Figura Medzugorska.
  2. 18 060zł -  na tralki do balasek. Koszt tralek 16 500zł. Pozostałe 1 560 zł na pozłocenie  dwóch świeczników.

O ofiarodawcach Figury i tralek informacja była w Głosie św. Józefa.

Zatem dochód w całości wyniósł 511 333zł, a rozchód 510 995zł

Trzeba też uwzględnić ofiary, które były zbierane do puszek na różne cele poza parafialne. One wyniosły ok. 20 000zł. Dokładnej sumy nie da się podać ponieważ nie wszyscy podali ile uzbierali.                          

Parafia była i jest utrzymywana dzięki ofiarom Wiernych. Są różne sposoby składania ofiar w naszej parafii:

- ofiary indywidualne przekazywane w kopertach lub na konto parafialne (276 osób lub rodzin);

- składane do skarbonek umieszczonych w kościele;

- składane przy okazji zapalania świec wotywnych;

- składane na tacę podczas Mszy św. niedzielnych i świątecznych;

- przekazywane w czasie wizyty duszpasterskiej.

 

Wbrew temu co myśli wiele osób, zwłaszcza niezwiązanych blisko z Kościołem, ofiary z tacy nie służą utrzymaniu księdza, tylko utrzymaniu kościoła i parafii. Z tacy i innych ofiar są wypłacani tylko pracownicy świeccy.

Wynagrodzenie księdza w parafii składa się z dwóch części. Pierwsza ze stypendium mszalnego (ofiara składa z okazji odprawienia Mszy św.). Choćby ksiądz odprawiał dwie lub trzy Msze św. dziennie to mu przysługuje stypendium z jednej Mszy św. minus 15%. Pozostałe stypendia są przekazywane zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego do dyspozycji Biskupa Diecezjalnego. Biskup może zezwolić, by ofiary ze stypendium pozostały w parafii.

Druga część wynagrodzenia księdza to ofiary pogrzebowe, ślubne i chrzcielne. Z tych ofiar odlicza się stypendium mszalne i na Fundusz Emerytalny księży. Pozostałe w naszej parafii dzieli się na cztery części. Dwie części otrzymuje proboszcz i po jednej wikarzy. W naszej Parafii średnia pensja proboszcza wyniosła 2750 zł brutto.

Wszystkie te ofiary materialne są wielkim sprawdzianem naszej żywej wiary i poczucia odpowiedzialności za wspólnotę, w której wzrastamy. Pamiętajmy o słowach Jezusa: „Troszczcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6, 33) i nauczmy się przez to zaufania Bogu. Za każdym razem, gdy z ufnością składamy coś do dyspozycji Boga, nasze dary materialne idą w Jego “obrót” i wracają pomnożone we właściwym czasie, dokładnie tak jak tego w danej chwili potrzebujemy.

Pragnę gorąco podziękować Radzie Parafialnej i Akcji Katolickiej, którzy co tydzień składali „Głos św. Józefa”. Dziękuję serdecznie p. Genowefie Ciuraszkiewicz, która przez cały rok bezinteresownie sprzątała kościół. Dziękuję p. Józefowi Ryguła za bezinteresowną pomoc przy kościele. Dzięuję też innym osobom, które również od czasu do czasu angażowały się w prace przykościelne. Dziękuję pracownikom etatowym: p. Oganiście Zdzisławowi Nowakowi, p. Kościelnemu Piotrowi Warsińskiemu, p. Zakrystiance Urszuli Szewczyk, p. Gospodyni Krystynie Brandys, p. Mariuszowi Perduta za sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Dziękuję Wikariuszom ks. Piotrowi i ks. Jackowi i ks. Mateuszowi za zgodną współpracę, ks. Kanonikowi i ks. Profesorowi Krzysztofowi Bełkotowi za Msze św. i głoszone bardzo pouczające i głębokie homilie, nadzwyczajnym szafarzom Komunii św.: Leszkowi Majchrzykowi, Andrzejowi Słuszniakowi, Sewerynowi Szewczykowskiemu. Dziękuję Andrzejowi Słuszniakowi za troskę o stronę internetową Parafii. Dziękuję p. prof. Ludwikowi Kani za codzienną służbę przy ołtarzu i p. Małgorzacie Majchrzyk za czytanie Słowa Bożego na Mszy św.. Dziękuję Paniom i Panom za codzienne uczestnictwo we Mszach św., udział w nabożeństwach i codzienną adorację Najświetszehgo Sakramentu. Dziękuję członkom Grup Parafialnych, którzy swoim zaangażowaniem w życie Parafii pomnażają dobra duchowe tak bardzo potrzebne dla każdego z nas. Dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku wspierali różne akcje parafialne poświęcając swój czas. Dziękuję serdecznie Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za wsprcie duszpasterzy nie  tylko słowem, ale i czynem. Bóg zapłać                       

Serdecznie dziękuję za duchowe i materialne wsparcie Parafii i za wyrażane przekonanie, że kościół jest Waszym domem.

 Niech Bóg ma Was w Swojej Opiece                  

ks. Marek Kundzicz, proboszcz

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl