PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Franciszkanski2

 

 

 

 

„O Panie Uczyń z nas narzędzie Twojego pokoju. Abyśmy siali miłość, radość, wybaczenie, nadzieje. Światło tam gdzie panuje mrok. Gdzie nęka zwątpienie, pozwól wnosić wiarę. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy”.

Z modlitwy św. Franciszka

  

  Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota osób świeckich, które chcą pogłębiać swoją wiarę i żyć według wskazań zawartych w Ewangelii naśladując św. Franciszka z Asyżu.

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221

Styl życia Św. Franciszka był tak pociągający, że jak ogień pochłaniał serca ludzkiej społeczności tworząc trzy zakony: męski, żeński i III dla osób świeckich.

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej – i by razem z nami głosili współczesnemu światu, a szczególnie naszym rodakom przesłanie pokoju i dobra.

Spotkania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz.16.00

 

Na wesoło

bracia

Mały chłopczyk obserwuje swą mamę siedzącą przed lustrem i nakładającą maseczkę kosmetyczną na twarz.
- Co robisz mamo?
- Nakładam maseczkę. No wiesz... Rozsmarowuję taki krem.
- Dlaczego?
- Żeby być piękniejszą.
Po jakimś czasie kobieta zaczęła wacikiem zbierać maseczkę z twarzy.   Chłopczyk zainteresowany zapytał:
- Poddałaś się?

 

Rozmawiają dwaj kumple:ministranci
- Ty, jaki masz plan na poniedziałek?
- Będę czekał na piątek.

 

Raz byłem w tak poważnym związku że ani razu się nie uśmiechnęliśmy.

 

Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do RMF FM?
- Tak.
- Wszyscy mnie teraz słyszą?
- Tak. Jest pani na antenie.
- W supermarketach i sklepach też mnie słyszą?
- Z pewnością.
- No, dobrze. Janusz, nie kupuj jajek! Matka kupiła!

 

Na poważnie 

 Obowiązujący Kodeksu Prawa Kanonicznego w kanonie 303 stanowi:

Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym przewodnictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną odpowiednią nazwę.

Kanon ten odnosi się także dla FZŚ, który historycznie jest Trzecim Zakonem Franciszkańskim. FZŚ w Rodzinie Franciszkańskiej cieszy się autonomią, kieruje się prawem własnym i posiada dokumenty: Reguła, Konstytucje Generalne, Statut Narodowy, Rytuał oraz Statut Asystencji Duchowej i Duszpasterskiej przy FZŚ.

Charyzmat franciszkański – specyficznym elementem wyróżniającym Trzeci zakon Franciszkański spośród innych stowarzyszeń świeckich jest życie wg duchowej tradycji Rodziny Franciszkańskiej, z którą jest związany. Szczególną rolę odgrywa tu duchowość Założyciela, której tercjarze są świeckim reprezentantem i jej świeckim dopełnieniem.

krzyzDuchowość franciszkańska – życie ewangeliczne jest istotą franciszkanizmu. Uczestniczą w nim świeccy oraz księża diecezjalni, którzy „powołani przez Ducha Świętego, zobowiązują się prze profesję żyć Ewangelią na sposób św. Franciszka w swoim Stanie, zachowując Regułę zatwierdzoną przez Kościół. W wymiarze świeckim, biorąc udział w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa, realizują swoje posłannictwo w Kościele i świecie, dążą do chrześcijańskiej doskonałości i prowadzą życie apostolskie.

Życie apostolskie – We FZŚ powołanie wiernych wypływające z faktu chrztu świętego otrzymuje nowy wymiar wynikający z ich przynależności. W swojej istocie apostolat tercjarzy świeckich czy duchownych ukształtowany jest w duchu instytutu zakonnego i dotyczy apostolatu dawania świadectwa życiem oraz czynnego zaangażowania się w dzieła Kościoła.

Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej – powszechne wezwania do świętości i doskonałości tercjarze urzeczywistniają poprzez udział w życiu i duchowości Franciszkańskiej Rodziny, zgodnie z osobistym powołaniem oraz otrzymanym charyzmatem.

Opieka duchowa - pełni ją I zakon Franciszkański oraz III Zakon Regularny poprzez wyższe kierownictwo, którego zadanie jest czuwanie nad ich łącznością z Kościołem i Rodziną Franciszkańską, wiernością nauce Kościoła, wiernością franciszkańskiemu charyzmatowi oraz służba braterska dla ożywienia duchowego i apostolskiego wspólnot FZŚ..

Kto może należeć do FZŚ – należeć mogą wszyscy praktykujący katolicy, ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. A więc osoby świeckie pełnoletnie – kobiety i mężczyźni – żyjące w związkach sakramentalnych lub samotne oraz duchowni diecezjalni: diakoni, kapłani i biskupi. Warunkiem jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie oznak powołania.

 Struktura FZŚ w Polsce i w świecie – w Polsce jest ok. 17 tysięcy Franciszkanów Świeckich, w 500 wspólnotach miejscowych, podzielonych wg struktur Kościoła w Polsce na 15 Regionów. Każda ze Wspólnot na poszczególnych szczeblach jest animowana i kierowana przez radę wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituły.

Wspólnoty narodowe łączą się Wspólnocie Międzynarodowej, która ma swoją radę Generalną z siedzibą w Rzymie. FZŚ w świecie liczy ok. 450 tysięcy franciszkanów świeckich.

Święci i błogosławieni – wg dostępnych źródeł Kościół wyniósł na ołtarze ok. 150 osób, pochodzących z szeregów Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, ponad 60 osób zmarło w opinii świętości i toczy się ich proces beatyfikacyjny. Wśród jego przedstawicieli wyniesionych na ołtarze są ludzie wszystkich stanów, m.in. papieże – św. Pius X, bł. Jan XXIII; królowie: św. Ludwik, św. Elżbieta Węgierska; kapłani: św. Jan Vianney, św. Albert Chmielowski; dziewice: bł Aniela Salawa, czy Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński (to tylko niektóre przykłady).

FZŚ PRZY PARAFII ŚW. Józefa Rzemieślnika W CZĘSTOCHOWIE

 Wspólnota FZŚ powstała około 1965 roku. Rozkwit i zachęta Rodziny Franciszkańskiej zwanej III Zakonem św. Franciszka rozpoczął się za czasów ks. Franciszka Rąpały, świętej pamięci proboszcza sanktuarium, w latach 1950, zmarłego 1997 roku. Spotkaniom które odbywały się w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej (obecnie kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu) brało udział 108 osób. s. Alina Mulica obecna członkini  naszego zakonu. W swoich zapiskach wspomina, że zawsze, była pełna kaplica ludzi, odbywały się wspólne modlitwy w różnych intencjach, śpiew i nauczania Ks Stanisława Kopczyńskiego kończące się uroczystym kapłańskim błogosławieństwem, Ks S. Kopczyński był pierwszym dyrektorem III FZŚ. To też za jego czasów, Alina Mulica w 1966 roku przyjęła habit franciszkański III zakonu i otrzymała imię zakonne MARIA. W późniejszych latach była przełożoną Zakonu.

Aktualnie jest we Wspólnocie: 10 osób  wśród nich Łukasz Warzecha zobacz na stronie

https://katowice.tvp.pl/33320388/komunikowanie-dobranie-czeka-na-pomoc-sam-ja-oferuje lub

https://pl.aleteia.org/2017/07/19/jestes-samotny-lub-chory-zadzwon-lukasz-zaklada-telefon-dobra/

LukaszWarzecha

 

Moderatorzy Zakonu FZŚ

1. Ks. Stanisław Kopczyński w latach 1965 – 1974 roku
2. Ks. Władysław Włodarski w latach 1974 – 1979 roku
3. Ks. Stanisław Kończyk     w latach 1979 – 2014 roku

Obecny opiekun i moderator naszej wspólnoty FZŚ

Proboszcz Ks. Marek Kundzicz

 Przełożeni naszej Wspólnoty w latach:

1. s. Bronisława Haczyk           brak danych
2. s. Jadwiga Żybort w latach  brak danych - 1978 rok
3. s. Alina Mulica     w latach   1978 - 2016 roku

Aktualny zarząd Wspólnoty:

1. s. Renata Orlikowska Lembke – Przełożona
2. s. Barbara Józefowska – Zastępca przełożonej
3. s. Genowefa Sośniak - Sekretarz
4. br. Arkadiusz Lembke   - Skarbnik

Więcej informacji na stronie: http://www.fzs.info.pl

zapraszamy

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej – i by razem z nami głosili współczesnemu światu, a szczególnie naszym rodakom przesłanie pokoju i dobra.

Spotkania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz.16.00

 

 

 

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl