PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Kult Praskiego Dzieciątka Jezus w Sanktuarium św. Józefa w Częstochowie

„Boskie dzieciątko z nami bądź, Boskie Dzieciątko nami rządź, Tobie niech wieczna chwała brzmi. Swe życie daję Ci.”

DzieciatkoPraskie1

W Zwiastowanie Pańskie - Dzień Świętości Życia 25 marca 2014r o godz. 18:00 W Sanktuarium Św. Józefa Uroczyście podczas Eucharystii wprowadzono Figurę Dzieciątka Jezus z Pragi.

DzieciatkoPraskie2

Tego dnia formalnie rozpoczęto w parafii kult Praskiego Dzieciątka Jezus. Proboszcz  Bronisław Preder przyjął Dzieciątko w Sanktuarium. Głównym celebransem uroczystości Mszy św. Był o. Paweł Ferko karmelita bosy i on również wygłosił homilię.

 Kościół wypełnił się wiernymi, dorosłymi i dziećmi, w tym dzieci ze szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny  z gimnazjum SPSK. P. Elżbieta Jarząbek przygotowała śpiew Dzieci. Dzieciątko wprowadzono Procesyjnie przez dzieci i rodziców. Figurę niósł Mateusz Śmiatacz, przed ołtarzem przekazał Proboszczowi, ks. Bronisław Preder umieścił Dzieciątko na postumencie obok ołtarza. 

DzieciatkoPraskie3

 DzieciatkoPraskie4

DzieciatkoPraskie5

Bractwo Dzieciątka Jezus w Częstochowie to grupa czcicieli Dzieciątka Jezus przy Sanktuarium św. Józefa w Częstochowie. Członkowie Bractwa, dzieci i dorośli, a nawet całe rodziny, oddają cześć Dzieciątku Jezus przez codzienną modlitwę, noszenie medalika, uczestniczenie w nabożeństwach do Dzieciątka Jezus (Droga Betlejemska, Nowenna 25 dnia miesiąca). Dzieci spotykają się raz w miesiącu, by poznawać Dzieciątko, Ewangelię, tajemnice dziecięctwa Jezusa. Na Nowennie zanosimy prośby za poczęte dzieci, rodziny, matki oczekujące potomstwa, modlimy się o dobrego męża lub żonę, o dar potomstwa, o zdrowie, o pomoc osobą uzależnionym i o nawrócenie.

DzieciatkoPraskie6

DzieciatkoPraskie7

„Szatka” potarta o figurę Dzieciątka Jezus. Boże Dziecię Jezus dziękujemy Ci za ten dar dla naszych rodzin.

Przytoczony fragment z nowenny  9- dniowej do Dzieciątka Jezus

Także i dzisiaj Dzieciątko Jezus uwalnia ludzi zniewolonych nałogiem pijaństwa, nikotynizmu i innych uzależnień, jeśli o to proszą. Za tych nieszczęśliwych mogą i powinni modlić się krewni i bliscy, aby im pomóc wyrwać się z nałogu. Jeśli oni sami nie pragną wyzwolenia, można im wszyć „szatkę” potartą o figurkę Dzieciątka Jezus.

 DzieciatkoPraskie8

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, jesteś pokarmem z nieba, a Sam głód cierpiałeś – wielbimy i miłujemy Cię za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś źródłem żywym, a Sam byłeś spragniony – wielbimy i miłujemy Cię za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś ogniem miłości, a Sam drżałeś z zimna – wielbimy i miłujemy Cię za to.

Prośby

Dzieciątko Boże, któremu Trzej Mędrcy złożyli dary jako Zbawicielowi – zmiłuj się nad nami.

Spraw to, o Jezu, Boskie Dziecię, abyśmy doznawali Twojej dobroci w naszych codziennych potrzebach.

Dziecię Jezu dopomóż mi zwyciężać pokusy tego świata i udziel mi łaski, o którą Cię proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie  Dzieciątko Boże, Tobie oddaję duszę, serce i ciało moje. Ofiaruję Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i  co posiadam. Tobie się cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw, abym był Twój na wieki. Amen.

DzieciatkoPraskie9

Początek w Sanktuarium św. Józefa

s.M. Elwira Jędrzkiewicz, pracująca dotąd w parafii farnej w Rzeszowie. W sercu jej zrodziło się pragnienie założenia Bractwa Dzieciątka Jezus na wzór Bractwa, które zakładała z Rodziną Szkaplerzną w Rzeszowie. Z Rzeszowa otrzymała wsparcie modlitewne, merytoryczne oraz materiały. Dzieciątko Jezus błogosławiło jej zapał i dawało widzialne znaki, jako zachętę. W 2012 r. miała już grupę dzieci chętnych do spotkań. W roku katechetycznym 2013/2014 zostało założone Koło Dzieciątka Jezus. W dniu 27 listopada 2013 r. siostra zaproponowała w Radzie Parafialnej w Częstochowie zakup figurki Praskiego Dzieciątka Jezus. Ksiądz proboszcz, śp. ks. Bronisław Preder, wyraził zgodę. W lutym 2014 r. delegacja z o. Pawłem Ferko, karmelitą z Przemyśla, s.M. Elwirą oraz członkami Rady pojechała do Pragi po figurkę. Po powrocie do Częstochowy Dzieciątko było adorowane w rodzinach, a pod koniec przed wprowadzeniem do świątyni u sióstr felicjanek. Uroczystość przyjęcia Dzieciątka Jezus w parafii św. Józefa odbyła się 25 marca 2014 r. w Zwiastowanie Pańskie. Mszy św. przewodniczył o. Paweł Ferko. W pierwszą niedzielę 6 kwietnia zainaugurowano Nabożeństwo Drogi Betlejemskiej, a 25 kwietnia odbyła się pierwsza nowenna do Dzieciątka Jezus. Siostra w imieniu ks. proboszcza udała się 27 maja 2014 r. do Metropolity Częstochowskiego Abp Wacława Depo z prośbą o pozwolenie na erygowanie bractwa. Ks Abp zainteresował się kultem i pytał o szczegóły. Siostra przekazała modlitewnik ,,Maleńka Miłość'' i statut Bractwa. W niedzielę Trójcy Przenajświętszej 15 czerwca 2014 r. podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.30 Dzieciątko otrzymało koronę. Przyjęto też pierwszych członków bractwa, 11 dzieci i 7 rodziców. Tymczasem niespodziewanie odszedł do Pana ks. proboszcz Bronisław Preder. Nowy proboszcz, ks. Marek Kundzicz, 7 października 2014 r. wystosował pismo o erygowanie bractwa do prowincjała Karmelitów Bosych o.Tadeusza Florka. Akt erygowania został wydany 12 lutego 2014r. przez Generała Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie. Dotarł do parafii św. Józefa w pierwszą rocznicę kultu Dzieciątka Jezus, 25 marca 2015r. Kult rozwija się. Wprowadzono indywidualne błogosławieństwo dzieci rodzin po mszy św. dla dzieci. 

 DzieciatkoPraskie10

 FILM UKAZUJE WYJAZD DO PRAGI PO FIGURKĘ DZIECIĄTKA JEZUS, PODRÓŻ POWROTNĄ ORAZ UROCZYSTE WPROWADZENIE PRASKIEGO DZIECIĄTKA JEZUS DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W CZĘSTOCHOWIE I ROZPOCZĘCIE KULTU W PARAFII

 

 

Wywiady z osobami z Bractwa Dzieciątka Jezus miedzy innymi z s. Elwirą i P. Renatą Orlikowską Lembke i z P. Agnieszką Kozieł.

 

 

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl