PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Rodzice przy chrzcie świętym dziecka zobowiązują się do wychowania go w wierze. Trzeba to zobowiązanie potraktować poważnie i zdać sobie sprawę z wartości wypowiedzianych słów. Jest to odpowiedzialność przed Bogiem i Kościołem.

Warto uświadomić sobie , że dziecko nie jest własnością rodziców, ale należy do Pana Boga. Jest darem, zadaniem i powołaniem. Ojciec św. Jan Paweł II tak o tym powołaniu pisze w Liście do Rodzin: “Ta sama logika bezinteresownego daru wkracza w ich życie, kiedy mężczyzna i kobieta w małżeństwie wzajemnie się sobie oddają i wzajemnie przyjmują jako “jedno ciało” i jedność dwojga. Bez tej logiki małżeństwo byłoby puste. Komunia osób na tej logice zbudowana staje się komunią rodzicielską. Małżonkowie dają “życie własnemu dziecku”.  “Urodziłam człowieka za sprawą Boga” (por. Rdz.4,1) mówi pierwsza kobieta w Księdze Rodzaju: biblijna Ewa”. 

Pismo święte w życiu Kościoła

1618857446511
„Nie znać Pisma, to nie znać Chrystusa” – te słowa św. Hieronima mogą krótko określić znaczenie, jakie posiada Biblia i które winno nadal jej przysługiwać w Kościele katolickim. Ojcowie Kościoła nazywali Pismo święte, biblia lub grammata, co znaczy po prostu „Księga” lub „Pisma”; już samo to określenie wyrażało tak wielki szacunek, że niepotrzebne było dalsze precyzowanie. Pismo święte należy zatem rozumieć jako Księgę Kościoła, jako zbiór tych Pism, które na podstawie rzeczywistego i pierwotnego consensus fidelium są uważane za święte.
Jak wiemy, Biblia nie spadła z nieba. Jest ona spisaną pamięcią Ludu Izraela, jego doświadczenia wiary, a także jego trudności i kłopotów historycznych. Będąc Słowem Boga, Pismo św. jest równocześnie historią konkretnego ludu, owocem jego kultury i wyrazem wędrowania przez wieki. I dlatego jednym z podstawowych zadań, jakie narzuca się każdemu czytelnikowi po otwarciu Pisma, jest dążenie do właściwego usytuowania się w jego czsie i przestrzeni. Jeżeli jest nim człowiek wierzący, to jego zbliżenie do Bibli jako Słowa Bożego może w nim wzbudzić wrażenie pewnego niepokoju, bądź też pustki duchowej, albowiem bardzo szybko będzie mógł dostrzec pewne ograniczenia, luki, braki religijne i naukowe, jakie teks biblijny przedstawia, gdy się go czyta tylko z perspektywy kulturowej.

 

     Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021 r.

  • 19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej;
  • 21.00 – Czuwanie młodzieży;    
  • 22.00 – 24.00 – Czuwanie indywidualne.

Czytania i myśl dnia

Dziś obchodzimy

Imieniny

Bogny, Florentyny

Myśl dnia
Największa satysfakcja w życiu to świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło.
Antyfanes
Czytania

Syr 48, 1-14 • Ps 97 • Mt 6, 7-15 liturgia dnia

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl